Ung Vänster-aktivist: inburad på psyket

Willow Glimberg eller ”Märta Willow” som hon även kallar sig.
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022.
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022. Foto: https://t.me/AssarChristian

Willow Glimberg eller ”Märta Willow” som hon kallar sig i politiska sammanhang är en psykiskt sjuk kommunist som har blivit omhändertagen av psykiatrin vid ett flertal tillfällen. Av överläkare beskrivs hon som en fara för sig själv och hon har flera skärsår på både höger och vänsterarm.

Vänsterkollen Stockholm väljer nu att göra en djupdykning om psykiskt sjuka kommunister i vår artikelserie där vi granskar vänsterns mentala hälsa.

Första gången som Glimberg omhändertogs av psykiatrivården var när chefsöverläkaren för Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ansökte om konvertering från frivillig psykiatrisk vård till sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 12§ lagen om psykiatrisk tvångsvård. Förvaltningsrätten godkände chefsöverläkarens beslut och medgav att tvångsvården skulle pågå i fyra månader från och med den 7 mars 2018.

Den 11 juni 2018 beslutade chefläkare o psykiatrisk tvångsvård som varade i tre dagar. Förvaltningsrätten bekräftade att Glimberg lider av allvarlig psykisk störning: ”Av utredningen framgår att hon inte velat ta emot vården frivilligt och att hon uttryckt att hon ville bli utskriven från sjukhuset. Hon motsatte sig därmed den vård hon bedömdes vara i behov av. Vidare kunde Willow Glimberg till följd av sin psykiska störning, vid tidpunkten för konverteringsbeslutet, befaras komma att allvarligt skada sig själv.”.

Turerna mellan bostaden på Myggdalsvägen 50 lgh 1601 13543 Tyresö och S:t Görans Sjukhuset skulle bli frekventa under 2019. Glimberg blev intagen för psykiatrisk tvångsvård vid tre tillfällen där varje intagning varade i fyra månader. Alltså satt hon inburad under hela året.

Den 21 oktober i år var det dags att bura in Willow Glimberg ännu en gång. Chefsöverläkaren Psykiatri sydväst Huddinge ansökte återigen om konverteringsbeslut till psykiatrisk tvångsvård. Skälen för avgörandet var följande:

Mot bakgrund av chefsöverläkarens bedömning samt de uppgifter som framgår av vårdintyget finner förvaltningsrätten det utrett att Willow Glimberg vid tidpunkten för konverteringsbeslutet led av en allvarlig psykisk störning och att hon på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt hade ett oundgängligt behov av psykiatrisk tvångsvård. Behovet kunde inte tillgodoses på annat sätt än genom att hon var intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad dygnetruntvård. Hon motsatte sig sådan vård.

Av utredningen framgår att Willow Glimberg uppvisade ett beteende som medförde att hon utgjorde en fara för sig själv. Med hänsyn till detta bedömer förvaltningsrätten att hon till följd av sin psykiska störning vid tidpunkten för konverteringsbeslutet kunde befaras komma att allvarligt skada sig själv. Det fanns därmed förutsättningar för konvertering enligt 11 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Konverteringsbeslutet var således lagligen grundat och ska därför fastställas.

Ladda ned dokument

FR13111-18-1.pdf
FR21295-19-1.pdf
FR5338-18-1.pdf
FR8520-19-1.pdf
FR19882-22-1.pdf
FR1767-19-1.pdf

Rättvisepartiet Socialisterna

Willow har under de få gånger som hon inte har tvångsvårdats valt att engagera sig inom trotskist-sekten Rättvisepartiet Socialisterna. Sekten är en liten klick ”veteraner” som sitter och ugglar inne på Boforsgatan i Farsta för inbördes beundran. Partiet har fallit sönder på ett liknande sätt som Willows armar har skurits sönder.

Märta Willow från Rättvisepartiet Socialisterna.
Märta Willow från Rättvisepartiet Socialisterna.

Ung Vänster

När Willow inte hänger med vänstersekten i Farsta har hon även synts på Ung Vänsters demonstrationer. Framförallt på deras demonstrationer som har gått ut på att trakassera politiska meningsmotståndare. Under en av dessa demonstrationer lyckades en journalist fånga Willow på bild i all sin prakt, med en arm fylld med skärsår.

Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022.
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022. Foto: https://t.me/AssarChristian
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022.
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022. Foto: https://t.me/AssarChristian
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022.
Willow Glimberg eller ”Märta Willow”, motdemonstrant vid AfS valfinal 2022. Foto: https://t.me/AssarChristian

Vi följer upp alla våra artiklar genom att posta ut information till grannar, arbetskollegor, vänner, familj och klasskamrater. Känner du dig träffad av vår artikel, eller vill undvika vår framtida uppmärksamhet, så är det bara att höra av sig till oss på mail.